Sorgbearbetning

Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi visste hur?

Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat kommunikativt handlingsprogram – för att få bestående känslomässig läkning kring tidigare upplevelser.

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Du får hjälp att identifiera vad som är ofullständigt så att du kan fullborda din kommunikation – utan att bli kritiserad, analyserad eller få välmenande goda råd. Erfarenhet visar då att du försonas med dig själv och det du varit med om. Ältandet och smärtan försvinner, vilket många upplever som att de får mer energi, livslust och blir mer närvarande i livet.


Illustration: Micke Gunnarsson

Vad är sorg?
Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion vid en förlust eller förändring av något slag. Det är inget fel på sörjande. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Allting där vi har en relation till någon eller något och där relationen på något sätt förändras kan innebära en förlust. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men oftast smärtsamt. Sorg gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar om framtiden spricker.

Sorg kan orsakas av olika förluster och förändringar
Oftast förknippar vi sorg med dödsfall, men sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Dödsfall, skilsmässor, separationer, relationsproblematik, egen eller annans sjukdom, flytta, husdjurs död, förlust av tillit och trygghet är några av de olika händelser som kan utlösa sorg. Eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar

  • En känsla av bedövning
  • Humörsvängningar
  • Koncentrationssvårigheter
  • Oregelbunden sömn
  • Förändrade matvanor
  • Energiförlust

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Det kan beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka.

Sorg är känslomässig inte intellektuell
Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och av dess omgivning. Min syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften.

Och får vi kommentarer från omgivningen som ”var inte ledsen”, ”var stark”, ”håll dig sysselsatt” så är det lätt att vi lägger locket på våra känslor och stänger in dem. 
De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.

Oförlöst sorg
Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. Kommunikation är nyckeln. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade tankar och känslor kring relationen.

Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Att bearbeta sorgen över en förlust gör det möjligt för oss att släppa taget och att gå vidare, men detta är nästan omöjligt utan att först genomföra vissa handlingar. Innan vi påbörjar dessa är det viktigt att vi tittar på hur vi tidigare hanterat våra förluster och gör oss av med de föreställningar som inte fungerat.


Illustration: Micke Gunnarsson

FÖRELÄSNING & UTBILDNING
Alla människor & organisationer går över tid igenom förändringar och förluster av olika slag. Privata händelser som påverkar vardagen eller händelser inom organisationen som påverkar oss på olika vis.

Kanske möter du själv människor i ditt arbete och behöver grundläggande utbildning i hur du på bästa sätt bemöter människor i sorg?

Pris
Pris och upplägg för föreläsning och utbildning enligt överenskommelse.

KURSER
I en trygg miljö tittar vi först på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt. För bästa resultat är regelbunden närvaro, ärlighet och engagemang av största vikt.

Jag ger handledning inom Programmet för Sorgbearbetning i grupp eller individuellt. Ett möte á 60-90 minuter per vecka under 8 veckor, därtill kommer cirka 2 timmar för hemuppgifter mellan träffarna.

Pris
4 900 kronor för privatpersoner. För företagsfakturering tillkommer moms.

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning