Sorgbearbetning

Längtar du efter att släppa taget om gammalt ältande, gamla mönster och titta närmare på det som är ofullständigt? Den känslomässiga sanningen. Få känna den fullt ut. Utan intellektuella förklaringar. Försonas med dig själv. Läka och bli fri att leva ditt liv här och nu. Sakta men säkert, ett steg i taget.

Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat och evidensbaserat kommunikativt handlingsprogram – för att få bestående känslomässig läkning kring tidigare upplevelser.

Sorgbearbetning handlar om att försonas med dig själv och det du varit med om i ditt liv. Om relationer, kommunikation, förluster och förändringar
 Du får hjälp att identifiera vad som är ofullständigt, den känslomässiga sanningen, så att du kan fullborda din kommunikation – utan att bli kritiserad, analyserad eller få välmenande goda råd och intellektuella förklaringar. Bli sedd och hörd där du är. Du få då möjlighet att försonas med dig själv och det du varit med om. Många upplever det som att de får mer energi, livslust och blir mer närvarande i livet, här och nu.


Illustration: Micke Gunnarsson

Vad är sorg?
Sorg är en naturlig del av våra liv även om den kan kännas både hotfull och onaturlig när den inträffar. Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion vid en förlust eller förändring av något slag. Unikt för varje enskild person och relation. Ofta motstridiga tankar och känslor som väcks inom oss. Och en naturlig del av våra liv. Här finns inget rätt eller fel. Allting där vi har en relation till någon eller något och där relationen på något sätt förändras kan innebära en förlust.

Våra brustna drömmar och förhoppningar. Det som inte blev. Eller känslan av att sträcka sig efter någon eller något som inte längre finns där eller som kanske aldrig har funnits där. Gamla händelser som tar energi och kraft från oss här och nu. Och som gör att vi har svårt att vara närvarande och leva i det som pågår. Vi kanske stänger vi ner vår förmåga att känna. Springer på, och gör och gör och gör, för att slippa känna efter hur vi egentligen mår.

Sorg är en naturlig del av livet som behöver få ta plats. Vi behöver möta sorgen.  Gå med den. Vara i den och skapa plats för det vi varit med om. Låta sorgen omfamna oss. Till slut som en vän att luta oss mot. Att våga stanna kvar i processen är en del av läkningen och banar väg för acceptans, hopp, glädje och frihet. 

Sorg kan orsakas av olika förluster och förändringar
Ofta förknippar vi sorg med dödsfall. Sorgereaktioner kan också utlösas av en rad olika förluster och förändringar såsom:

 • Skilsmässor och separationer
 • Konflikter och relationsproblematik
 • Egen eller annans sjukdom
 • Att flytta
 • Husdjurs död
 • Förlust av tillit och trygghet
 • Arbetslöshet och pensionering
 • Eller att livet inte blev som man hade tänkt sig

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar:

 • Energiförlust och trötthet
 • Humörsvängningar
 • Koncentrationssvårigheter och glömska
 • Sömnsvårigheter och oro
 • Förändrade matvanor
 • Kroppsliga symptom (t.ex. smärta, hjärtklappning, ångest)

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Det kan beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka.

Sorg är känslomässig inte intellektuell
Sorg kanske är en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser, både av sörjande själva och av dess omgivning.

Ofta får vi kommentarer från omgivningen som ”var inte ledsen”, ”var stark”, ”håll dig sysselsatt”, då är det lätt att vi lägger locket på våra känslor och stänger in dem. 
De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.

Oförlöst sorg
Det kan bli till ett problem för oss om vi samlar på sorg som förblir oförlöst genom livet. Det där skavet som hänger kvar och inte vill släppa taget. Såren som inte läker. Skavsåren.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. Kropp och knopp är inte på samma plats. Kommunikation är nyckeln. För att läka sorgen över en förlust och för att kunna släppa taget och gå vidare behöver vi ta reda på alla outtalade tankar och känslor kring relationen. Sakta men säkert, ett steg i taget.

Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv här och nu.


Illustration: Micke Gunnarsson

Kurser för privatpersoner
I en trygg miljö tittar vi först på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt. För bästa resultat är regelbunden närvaro, ärlighet och engagemang av största vikt.

Jag ger handledning inom Programmet för Sorgbearbetning individuellt eller i grupp. Ett möte á 60-90 minuter per vecka under 8 veckor, därtill kommer cirka 2 timmar för hemuppgifter mellan träffarna.

Pris grundkurs 
13 900 kronor för individuell handledning (25% moms tillkommer för företag).

8 900 kronor för handledning i grupp (25% moms tillkommer för företag).

Pris handledning efter grundkurs
Ytterligare handledning efter grundkurs kostar 1 500 kronor per påbörjad timme (25% moms tillkommer för företag).

Föreläsning & Utbildning
Alla människor & organisationer går över tid igenom förändringar och förluster av olika slag. Privata händelser som påverkar vardagen och/eller händelser inom organisationen som påverkar oss på olika vis.

Kanske möter du själv människor i ditt arbete och behöver grundläggande utbildning i en bredare syn på sorg och hur du på bästa sätt bemöter människor i sorg?

Pris och upplägg för föreläsning och utbildning enligt överenskommelse.

Några råd kring att bemöta sörjande:

 • Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion vid förluster av olika slag
 • Sorg är inget problem som behöver lösas. Det är ok och naturligt att vara ledsen
 • Försök att lyssna och bekräfta att det är ok att känna det som känns oavsett vad det är
 • Jämför inte förluster, utan respektera var och ens unika upplevelse – oavsett anledning
 • Tillåt känslomässiga reaktioner och uttryck utan att döma, analysera eller kritisera
 • Att känna rädsla är vanligt och gör oss mänskliga
 • Ha tålamod – låt det få ta tid
 • Krama och håll om utan att klappa eller stryka
 • Undvik om möjligt större förändringar kort inpå förlusten 
 • Försök att vara ett hjärta med öron och liten mun

RÖSTER FRÅN KLIENTER
Jag har fått en klarare bild av hur mitt liv sett ut, hur mycket det är som hänt och att jag inte hunnit/orkat/haft verktyg att bearbeta det känslomässiga. Stora livshändelser som nu fått TA PLATS.

”Det är som att jag blir hel och starkare, kan andas och känner hopp.”

”Jättefint, ödmjukt och trygga möten. Det har varit fantastiskt fint att ha Marie som handledare i detta.”

”Jag upplever i relationen till min mamma och hennes bortgång att det känns betydligt lättare.”

”Jag har kunnat bearbeta alla känslor kopplat till skilsmässan och den ilska jag kände mot min exman har försvunnit.”

”Det var väldigt förlösande att få stänga dörren och släppa taget. Jag känner en skiftning i energi.”

”Jag har fått en helt annan syn på vad sorg egentligen är och det kommer jag ha glädje av i min vardag”

”Jag ältar inte lika mycket längre och lägger inte tid på att vara förbannad”

”Marie är respektfull, lyhörd och lätt att känna förtroende för. Lugn och engagerad med en väldigt behaglig och förtroendeingivande röst.”

”Det har varit en otrolig resa som jag inte vill vara utan. Jag har fått tillgång till betydligt fler positiva minnen än vad jag hade innan. Bemötandet från Marie var exemplariskt. Hon är mycket varm och inkännande. Jag kände mig sedd och hörd.”Certifierad Handledare i Sorgbearbetning
med fördjupning inom komplexa förluster.