Sorgbearbetning

Längtar du efter att släppa taget om gammalt ältande, gamla mönster och titta närmare på det som är ofullständigt? Den känslomässiga sanningen. Få känna den fullt ut. Utan intellektuella förklaringar. Försonas med dig själv. Läka och bli fri att leva ditt liv här och nu. Sakta men säkert, ett steg i taget.

Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat kommunikativt handlingsprogram – för att få bestående känslomässig läkning kring tidigare upplevelser.

Sorgbearbetning handlar om fullbordan och hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Du får hjälp att identifiera vad som är ofullständigt, den känslomässiga sanningen, så att du kan fullborda din kommunikation – utan att bli kritiserad, analyserad eller få välmenande goda råd och intellektuella förklaringar. Du få då möjlighet att försonas med dig själv och det du varit med om. Ältandet och smärtan försvinner, vilket många upplever som att de får mer energi, livslust och blir mer närvarande i livet, här och nu.


Illustration: Micke Gunnarsson

Vad är sorg?
Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion vid en förlust eller förändring av något slag. Unikt för varje enskild person och relation. Ofta motstridiga tankar och känslor som väcks inom oss. Och en naturlig del av våra liv. Här finns inget rätt eller fel. Allting där vi har en relation till någon eller något och där relationen på något sätt förändras kan innebära en förlust.

Våra brustna drömmar och förhoppningar. Det som inte blev. Eller känslan av att sträcka sig efter någon eller något som inte längre finns där eller som kanske aldrig har funnits där. Gamla händelser som tar energi och kraft från oss här och nu. Och som gör att vi har svårt att vara närvarande och leva i det som pågår. Vi kanske stänger vi ner vår förmåga att känna. Springer på, och gör och gör och gör, för att slippa känna efter hur vi egentligen mår.

Sorg kan orsakas av olika förluster och förändringar
Oftast förknippar vi sorg med dödsfall, men sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Dödsfall, skilsmässor, separationer, relationsproblematik, egen eller annans sjukdom, flytta, husdjurs död, förlust av tillit och trygghet är några av de olika händelser som kan utlösa sorg. Eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar

  • En känsla av bedövning
  • Humörsvängningar
  • Koncentrationssvårigheter
  • Oregelbunden sömn
  • Förändrade matvanor
  • Energiförlust och trötthet

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Det kan beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka.

Sorg är känslomässig inte intellektuell
Sorg kanske är en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser, både av sörjande själva och av dess omgivning.

Ofta får vi kommentarer från omgivningen som ”var inte ledsen”, ”var stark”, ”håll dig sysselsatt”, då är det lätt att vi lägger locket på våra känslor och stänger in dem. 
De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.

Oförlöst sorg
Det kan bli till ett problem för oss om vi samlar på sorg som förblir oförlöst genom livet. Det där skavet som hänger kvar och inte vill släppa taget. Såren som inte läker. Skavsåren.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. Kropp och knopp är inte på samma plats. Kommunikation är nyckeln. För att läka sorgen över en förlust och för att kunna släppa taget och gå vidare behöver vi ta reda på alla outtalade tankar och känslor kring relationen. Sakta men säkert, ett steg i taget.

Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv här och nu.


Illustration: Micke Gunnarsson

Föreläsning & Utbildning
Alla människor & organisationer går över tid igenom förändringar och förluster av olika slag. Privata händelser som påverkar vardagen och/eller händelser inom organisationen som påverkar oss på olika vis.

Kanske möter du själv människor i ditt arbete och behöver grundläggande utbildning i hur du på bästa sätt bemöter människor i sorg?

Pris och upplägg för föreläsning och utbildning enligt överenskommelse.

Kurser för privatpersoner
I en trygg miljö tittar vi först på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt. För bästa resultat är regelbunden närvaro, ärlighet och engagemang av största vikt.

Jag ger handledning inom Programmet för Sorgbearbetning individuellt eller i grupp. Ett möte á 60-90 minuter per vecka under 8 veckor, därtill kommer cirka 2 timmar för hemuppgifter mellan träffarna.

Pris grundkurs 
7 900 kronor för individuell handledning. För företag tillkommer moms med 25%.

6 900 kronor för handledning i grupp. För företag tillkommer moms med 25%.
(med anledning av Covid-19 erbjuder jag inga grupper just nu)

Pris handledning efter grundkurs
Ytterligare handledning efter grundkurs kostar 1 250 kronor per timme. För företag tillkommer moms med 25%.

RÖSTER FRÅN KLIENTER
Jag har fått en klarare bild av hur mitt liv sett ut, hur mycket det är som hänt och att jag inte hunnit/orkat/haft verktyg att bearbeta det känslomässiga. Stora livshändelser som nu fått TA PLATS”

”Det är som att jag blir hel och starkare. Jag kan andas och känner hopp”

”Jättefint, ödmjukt och trygga möten. Det har varit fantastiskt fint att ha Marie som handledare i detta.”

”Det faller på plats och jag har fått klarhet”

”Jag upplever i relationen till min mamma och hennes bortgång att det känns betydligt lättare.”

”Det var väldigt förlösande att få stänga dörren och släppa taget. Jag känner en skiftning i energi.”

”Jag har fått en helt annan syn på vad sorg egentligen är och det kommer jag ha glädje av i min vardag”