Empatisamtal

Samtalsstöd i utmanande vardagssituationer där jag lyssnar, återspeglar, är bollplank och sparringpartner. Regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Oförutsedda händelser, större och mindre kriser, svåra situationer, förluster och förändringar som påverkar vardagen. Kommunikationsproblem och konflikter som stjäl fokus från här och nu.

Samtalen har ett friskvårdande syfte där du ges möjlighet att ventilera och reflektera för att komma vidare och förhindra bestående problem.

Hur ser din situation ut? Vad behöver du? Jag svarar gärna på just dina frågor kring hur jag kan bidra till ökat värde och välmående i din situation.