Privatpersoner

Livet innehåller både glädje och sorg, skratt och gråt, aktivitet och vila och det är inte alltid så lätt att hålla balansen.

Oförutsedda händelser. Större och mindre kriser. Svåra situationer. Stress. Ältande och oro. Förluster och förändringar som påverkar din vardag. Kommunikation som inte når fram och konflikter som stjäl fokus från här och nu. Ibland finns en känsla av att det är något som skaver och ett behov av att lätta på trycket. Bara du vet vad som pågår i dig.

Jag erbjuder samtalsstöd. Regelbundet eller vid enstaka tillfällen i utmanande vardagssituationer där jag lyssnar, återspeglar, är bollplank och sparringpartner. Samtalen har ett friskvårdande syfte där du ges möjlighet att bli sedd och hörd utan att bli kritiserad eller dömd. Du får ventilera och reflektera för att hitta nycklar som kan förhindra bestående problem.

Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning. Ett kommunikativt handlingsprogram för att få bestående känslomässig läkning kring tidigare upplevelser. Det finns kanske gamla händelser som påverkar och hindrar dig i din vardag, medvetet eller omedvetet? Här ges möjlighet att försonas med det förflutna, skala bort det som inte är du, bli fri från ältande och oro, få bättre självkänsla och självförtroende, en öppnare relation till dig själv och andra och ny energi och livslust.

Hur ser din situation ut? Vad behöver du? Vad längtar du efter? Jag svarar gärna på just dina frågor kring om hur jag kan bidra till ökat värde och välmående i din situation.