Privatpersoner

Livet innehåller både glädje och sorg, skratt och gråt, aktivitet och vila och det är inte alltid så lätt att hålla balansen.

Ibland finns en känsla av att det är något som skaver, ett behov av att lätta på trycket. Stress. Ältande och oro. Kommunikation som inte når fram och konflikter. Oförutsedda händelser, större och mindre kriser, svåra situationer, förluster och förändringar som påverkar din vardag. Bara du vet vad som pågår i dig.

Jag erbjuder empatisamtal. Regelbundet eller vid enstaka tillfällen då du har behov av professionella samtal, någon som lyssnar, ett bollplank och en objektiv sparringpartner. Samtalen har ett friskvårdande syfte där det ges möjlighet att ventilera och reflektera för att komma vidare, förhindra bestående problem och för att förebygga stress och utmattning innan det gått för långt.

Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning. Ett kommunikativt handlingsprogram för att få bestående känslomässig läkning kring tidigare upplevelser. Det finns kanske gamla händelser som påverkar och hindrar dig i din vardag, medvetet eller omedvetet? Här ges möjlighet att försonas med det förflutna, skala bort det som inte är du, bli fri från ältande och oro, få bättre självkänsla och självförtroende, en öppnare relation till dig själv och andra och ny energi och livslust.

Hur ser din situation ut? Vad behöver du? Vad längtar du efter? Jag svarar gärna på just dina frågor kring om hur jag kan bidra till ökat värde och välmående i din situation.