Om mig

Allt jag gör ryms under hatten “affärsmänsklighet”- att skapa ökat värde och välmående för både personer och organisationer. Jag är helt enkelt en värdekreatör och en trädgårdssjäl med hjärtat och rötterna fast förankrade i Stockholm Skärgård.

Min passion är långsiktig hållbarhet och välmående för människan och planeten. Jag har stort samhällsengagemang och extra brinn för barn och ungas väl. Jag älskar mötet med människor, att lära nytt, lära ut och att samverka med andra. Har alltid brunnit för att vägleda, ge röst åt och att bidra till förändring och förbättring.

Jag älskar den dynamiska rörelsen, tempoväxlingar och är den som ser helheter, samband och konsekvenser, samtidigt som jag har gott sinne för detaljer. Pedagogisk och lyhörd med känsla för service och bemötande. En person som värderar relationer och kommunikation högt och som strävar efter att ha god balans mellan hjärta, hjärna och inre kompassen.

Att vara i rörelse har alltid varit viktigt för mig. Att skapa balans mellan aktivitet, vila och återhämtning har varit en större utmaning. Yoga, golf, det skrivna ordet, humor, sång och musik, nära relationer och naturen – speciellt havet är några ingredienser som gör att jag får energi, känner mig levande och i balans.

Värdegrund, värderingar, egenvärde, emotionellt värde, inre värde, yttre värde, medarbetarvärde, kundvärde och värdestegring – att bidra till ökat värde för andra ger också ökat värde för mig.

Genom åren har jag samlat på mig mycket kunskap och lång erfarenhet av:

 • kommunikation
 • marknadsföring
 • försäljning
 • affärsutveckling
 • projektledning
 • förändringsprocesser

samt utbildning från Berghs School of Communication. 20 år inom bank & finans har gett mig många lärdomar och ett affärsmässigt förhållningssätt.

För ca åtta år sedan började jag på allvar följa mitt hjärta i vad jag längtade efter både yrkesmässigt och privat. Jag har sedan dess vidareutbildat mig och är numera:

Har även studerat Friare Liv´s årsprogram för Nonviolent Communication

 • empatiskt lyssnande
 • ärlig och respektfull kommunikation
 • inre ledarskap
 • konflikthantering och medling
 • samt fördjupning inom ilska, skuld och skam

Nonviolent Communication är ett respektfullt, empatiskt och ärligt sätt att kommunicera, som skapar djupare kontakt genom fokus på både egna och andras behov.

Att under fyra år vara med och driva den ideella, idé- och värdeburna organisationen insamlingsstiftelsen Polstjärna, vars syfte var att förhindra utanförskap bland barn och unga i Sverige, har gett mig många nya insikter och ökad medvetenhet kring vikten av tidiga förebyggande insatser. Både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och framför allt ur ett medmänskligt perspektiv.

Yogan, Nonviolent Communikation (NVC) och metoden för sorgbearbetning är för mig en livsstil och ett förhållningssätt som gett mig nycklar till ett ökat inre ledarskap, självkännedom och till att lyssna på kroppens signaler. Nycklar till att leva det liv jag vill leva. I varje nu. Ibland glömmer jag och kör på för hårt och då är de tre nycklarna ovärderliga att ha tillgång till.  

På min fritid är jag engagerad inom golfen i styrelsen på min hemmaklubb i Vaxholm. Jag hade många fördomar om golfen som sport som jag har omvärderat de senaste åren. Golfen bygger på eget ansvar och kommunikation och ger personer oavsett ålder och kön möjlighet att spela tillsammans, glädje och gemenskap.

Trädgårdsarbete, yoga och golf förenar sig i rörelsen och i flödet som jag behöver för att må bra. Alla tre har på olika sätt en friskvårdande och meditativ funktion, och utövas oftast i vackra harmoniska miljöer. Alla tre kan också vara väldigt utmanande, både fysiskt, känslomässigt och mentalt. För mig är det en treenighet som gör mig gott för både kropp och själ.

Att vara förälder, möta mig själv och andra utvecklar mig ständigt som människa och medmänniska.