Om mig

Värdekreatör med passion för känslomässig läkning, relationer och kommunikation – EMOTIONELL HÄLSA & VÄLMÅENDE

Jag har extra brinn för kvinnohälsa, medberoende, beroende och inte minst barn och ungas väl.

Älskar det äkta mänskliga mötet, livsberättelser, mindre sammanhang, att lära nytt, lära ut och att samverka med andra. Har alltid brunnit för att vägleda, ge röst åt och att bidra till förändring och förbättring. Jag är en inkännande, starkskör, eftertänksam optimist och empat som har nära till sång, tårar och skratt, med själ och hjärta fast förankrade i Stockholms Skärgård.

Äkta meningsfulla samtal, yoga, dans, det skrivna ordet, humor, sång och musik, promenader, trädgårdsarbete och naturen – speciellt havet, gör att jag får energi, känner mig levande och kreativ.

Att vara i rörelse har alltid varit viktigt för mig. Att skapa balans mellan aktivitet, vila och återhämtning har varit en större utmaning. Med tiden njuter jag alltmer av mellanrummen och de viktiga pauserna. Den medvetna vilan och återhämtningen där jag vänder min uppmärksamhet inåt.

Att vara förälder, möta mig själv och andra utvecklar mig ständigt som människa och medmänniska.

Min resa – den korta versionen
Jag har en lång egen resa med bland annat högkänsligt nervsystem (som också är en av mina superkrafter), oförlöst sorg och hormonobalanser. När min mamma dog för drygt tio år sedan började jag på allvar lyssna på kroppen och vad den försökte säga mig. Följa mitt hjärta i vad jag längtade efter. Jag fick hjälp att sakta men säkert (emellanåt kändes det sakta men osäkert) skala av de lager som inte var jag för att läka och bli fri. Att hitta in i kärnan av mig själv, mitt autentiska jag. Att sätta ord på mina okommunicerade känslor och försonas med mig själv och det jag varit med om. I stort och smått. Inte spela några spel och låtsas vara någon jag inte är. Ett övande, lärande och växande som fortfarande pågår och är i ständig rörelse. Jag har sedan dess vidareutbildat mig och är numera:

  • Diplomerad instruktör i MediYoga med fördjupning inom Yoga för binjurar och hormonbalans inklusive medicinsk baskompetens (2018)

Har även studerat Friare Liv´s årsprogram för Nonviolent Communication* (2016)

  • empatiskt lyssnande
  • ärlig och respektfull kommunikation
  • inre ledarskap
  • konflikthantering och medling
  • samt fördjupningskurs inom ilska, skuld och skam

* NVC, eller giraffspråket som ett också kallas är ett respektfullt, empatiskt och ärligt sätt att kommunicera, som skapar djupare kontakt genom fokus på både egna och andras behov.

Affärsmänsklighet
Allt jag gör ryms under hatten “affärsmänsklighet”- en kombination av affärsmässighet och medmänsklighet. Att skapa ökat värde och välmående för både personer och organisationer.

Min yrkesmässiga bakgrund
Att under fyra år vara med och driva den ideella, idé- och värdeburna organisationen insamlingsstiftelsen Polstjärna, vars syfte var att förhindra utanförskap bland barn och unga i Sverige, har gett mig många nya insikter och ökad medvetenhet kring vikten av tidiga förebyggande insatser. Både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och framför allt ur ett medmänskligt perspektiv.

Dessförinnan arbetade jag 20 år inom bank & finans med bland annat marknadsföring, kommunikation, försäljning, affärsutveckling, projektledning och förändringsprocesser.