• Trädgård – löpande trädgårdsskötsel eller vid enstaka tillfällen. Kanske behöver din trädgård fixas i ordning inför försäljning?
  • MediYoga för stressreducering, återhämtning och läkning, samt ökad fysisk, mental och emotionell balans
  • Empatisamtal vid behov av samtalsstöd, bollplank och en sparringpartner i utmanande vardagssituationer
  • Sorgbearbetning för bestående känslomässig läkning kring tidigare upplevelser, förluster och förändringar

Min passion är långsiktig hållbarhet och välmående för människan. Jag har stort samhällsengagemang och extra brinn för barn och ungas väl, jämlikhet och jämställdhet. Är relations- och kommunikationsdriven med känsla för service och bemötande. Jag älskar mötet med människor och att samverka med andra.

Genom helhetssyn och affärsmänsklighet – en kombination av affärsmässighet och medmänsklighet, bidrar jag till att du som person, dina medarbetare och din organisation mår och går bra. Detta innebär lägre kostnader och ökat långsiktigt resultat för alla inblandade.

Hur ser din situation ut? Vad behöver du? Jag svarar gärna på just dina frågor kring hur vi tillsammans kan öka värdet och välmåendet för dig som person, dina medarbetare och för din verksamhet.

Varmt välkommen!